لوستر دیاکو مستطیلی

لوستر دیاکو مستطیل به سبک روستیک از متریال طبیعی چوب و فلز ساخته شده است .طراحی خاص این لوستر در عین زیبایی ، از سادگی و صمیمیت سبک طبیعی روستیک پیروی کرده و برای محیط زیست مخرب نخواهد بود .

توضیحات تکمیلی