لوستر لاینر صدف

لوستر لاینر صدف ّ که از آویز ها صدف تیفانی بهره می برد، یک لوستر انعطاف پذیر است. این صدف ها که تا حدودی شفاف هستند، نور را به صورت رنگین کمانی نمایش می دهند. ابعاد لوستر حدودا 90 در 35 سانتی متر است و صدف ها به صورت منعطف در سه طبقه قرار داده شده اند.

توضیحات تکمیلی